icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
't Harde

Herinrichting 't Harde fase 2

Waar het werk tegenwoordig veelal met machines wordt gemaakt is het project 'Herinrichting ’t Harde fase 2' een bijzonder project. Tijdens de uitvoeringsperiode is hier nog veel werk ‘met de schop’ verzet. De herinrichting bestond uit het opnieuw inrichten van de openbare ruimte met nieuwe materialen. Gelijktijdig heeft de gemeente Elburg ingezet om de waterproblematiek op 't Harde te verminderen.

Afgekoppelde woningen op het HWA
250 woningen
Aangebrachte uitleggers ten behoeve van het riool
2500 meter
Aangebracht hoofdriool
1000 meter
Opnieuw ingerichte rijbaan (van erfgrens tot erfgrens)
2000 meter
Aqauflow systeem
6000 vierkante meter
Geplaatste kolken
350 stuks
Uitvoering
2018-2019
Opdrachtgever
Gemeente Elburg

Omgeving

De omgeving was van groot belang tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. In ’t Harde zijn vier scholen gevestigd en veiligheid speelde dan ook een extra belangrijke rol. Daarnaast moesten de bewoners van de in totaal 350 woningen ten alle tijde veilig hun woning kunnen bereiken. De omgevingscommunicatie verliep door middel van vaste contactmomenten waarbij de belangen van iedereen werden bepaald.

Aquaflow funderingsmateriaal

Om 't Harde klimaatbestendig te maken is bij de herinrichting het funderingsmateriaal Aquaflow toegepast. Deze innovatieve puinverharding, ingepakt in doek, bevat 40% holle ruimte. Het aquaflowsysteem is ontworpen om regenwater op een snelle en veilige manier te bufferen, zuiveren en af te voeren. De kolken in dit project zijn niet aangesloten op het riool maar voeren het hemelwater, via een doos die in de Aquaflow gemonteerd is, af in de funderingslaag. 

Contactpersoon
Frits Wiegman
Uitvoerder
FWiegman@kws.nl