icon-arrow-right
HomeProjecten Herinrichting 't Harde fase 2

Herinrichting 't Harde fase 2

't Harde

Waar het werk tegenwoordig veelal met machines wordt gemaakt is het project 'Herinrichting ’t Harde fase 2' een bijzonder project. Tijdens de uitvoeringsperiode is hier nog veel werk ‘met de schop’ verzet. De herinrichting bestond uit het opnieuw inrichten van de openbare ruimte met nieuwe materialen. Gelijktijdig heeft de gemeente Elburg ingezet om de waterproblematiek op 't Harde te verminderen.

Omgeving

De omgeving was van groot belang tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. In ’t Harde zijn vier scholen gevestigd en veiligheid speelde dan ook een extra belangrijke rol. Daarnaast moesten de bewoners van de in totaal 350 woningen ten alle tijde veilig hun woning kunnen bereiken. De omgevingscommunicatie verliep door middel van vaste contactmomenten waarbij de belangen van iedereen werden bepaald.

Aquaflow funderingsmateriaal

Om 't Harde klimaatbestendig te maken is bij de herinrichting het funderingsmateriaal Aquaflow toegepast. Deze innovatieve puinverharding, ingepakt in doek, bevat 40% holle ruimte. Het aquaflowsysteem is ontworpen om regenwater op een snelle en veilige manier te bufferen, zuiveren en af te voeren. De kolken in dit project zijn niet aangesloten op het riool maar voeren het hemelwater, via een doos die in de Aquaflow gemonteerd is, af in de funderingslaag. 

Contactpersoon

Frits Wiegman Uitvoerder Neem contact op

Feiten & cijfers

 • Afgekoppelde woningen op het HWA
  250 woningen
 • Aangebrachte uitleggers ten behoeve van het riool
  2500 meter
 • Aangebracht hoofdriool
  1000 meter
 • Opnieuw ingerichte rijbaan (van erfgrens tot erfgrens)
  2000 meter
 • Aqauflow systeem
  6000 vierkante meter
 • Geplaatste kolken
  350 stuks
 • Uitvoering
  2018-2019
 • Opdrachtgever
  Gemeente Elburg
 • Betrokken bedrijven
 • Projectcategorieën
  Wegenbouw
+