icon-arrow-right
HomeProjecten Kadeverbetering Jisperdijk

Kadeverbetering Jisperdijk

Wormerland

In opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft KWS Infra Amsterdam – Heerhugowaard van juli tot en met december 2017 kadeverbeteringen aangebracht aan de Jisperdijk in gemeente Wormerland, Noord-Holland. Om deze kwetsbare dijk in veengebied weer te laten voldoen aan de gestelde hoogte- en stabiliteitseisen is een kunststof damwand geplaatst. Ook is de weg, inclusief wegconstructie, per vak verwijderd, opgehoogd met 10 tot 30 centimeter licht ophoogmateriaal en vervolgens weer aangelegd.

Dijkveiligheid centraal

Bij het project Jisperdijk is een sensitieve aanpak centraal gesteld om de dijkveiligheid te waarborgen. Martijn Helder, projectleider bij KWS Infra Amsterdam – Heerhugowaard legt uit: “We hebben een aantal bijzondere maatregelen toegepast, zoals de bouw van een tijdelijke brug voor een veilige omleiding van het verkeer. Vanwege de veiligheid van weggebruikers en personeel, en het risico op schade aan de dijk mocht er namelijk geen doorgaand verkeer over de dijk. Daarnaast is de mogelijkheid geboden voor zowel transport over water als over het land, hetgeen flexibiliteit bood in de planning zonder de dijkveiligheid in gevaar te brengen. Ook is een geotechnisch adviseur aangetrokken, die ons het gehele traject heeft geadviseerd bij de inzet van materieel en de werkwijze.”

Unieke combinatie van innovatieve technieken

De kadeverbetering maakt onderdeel uit van het programma Verbetering Boezemkades (VBK-2). Door de technische complexiteit en beperkte werkruimte zijn drie innovatieve technieken toegepast, die voor het eerst binnen één project zijn gecombineerd binnen het bestaande profiel van de boezemkade.

 

  • Bodemverzwaring van de teensloot: om invloed op directe omgeving te minimaliseren
  • Kunststof damwandscherm: zorgt bij het ontgraven van de asfaltconstructie voor een stabiele tijdelijke waterkering
  • Innovatieve en dunnere wegconstructie: voor een gunstigere krachtenspreiding in het dijklichaam

 

Het project kadeverbetering Jisperdijk is hiermee een voorbeeldproject voor dijkversterkingsprojecten in veengebieden. Opdrachtgever HHNK heeft het daarom in 2017 ingediend voor de Waterinnovatieprijs. 

"Bij het project Jisperdijk hebben we gekozen voor een sensitieve aanpak om de dijkveiligheid te waarborgen."

Martijn Helder, projectmanager

Contactpersonen

Frank Groot Bedrijfsleider Neem contact op

Martijn Helder Projectleider Neem contact op

Feiten & cijfers

Meer weten over dit project?

Contact Frank Groot, bedrijfsleider »

Gerelateerde projecten

Alle projecten

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws

Gebiedscontract Zaanstreek Waterland definitief gegund aan Combinatie KWS / Van Hattum...

Provincie Noord-Holland heeft het gebiedscontract Zaanstreek Waterland definitief gegund aan de Combinatie KWS Infra...

+