Zoeken
47942404892_66b954f52e_k.jpg

Een dijk van een samenwerking

Het geldt als het grootste project in de historie van de opdrachtgever. Breder, sterker, hoger en bestendig tegen aardbevingen. KWS Infra Leek en Boskalis Nederland werkten in de combinatie Ommelanderdiek samen met Waterschap Noorderzijlvest om de bijna twaalf kilometer lange zeedijk tussen Eemshaven en Delfzijl te verstevigen.

Voor minimaal de komende 25 jaar droge voeten

‘Voor minimaal de komende 25 jaar droge voeten’, luidde de missie aan de boorden van de Waddenzee. Tot de integrale opdracht behoorde ook een aantal koppelprojecten. Zo voorziet ‘Kiek over Diek’ in een nieuw fietspad over de zeedijk van Lauwersoog tot Delfzijl en het project ‘Dubbele Dijk’ in een tweede dijk landinwaarts om een gebied voor innovatieve landbouw te creëren. ‘Rijke Dijk’ biedt maatregelen om meer rekening te houden met de ecologie. In Delfzijl is de dijk op verzoek van de gemeente inmiddels omgelegd voor de uitbreiding van het stadsstrand.

Warme communicatie

De versteviging van de zeedijk is grotendeels gefinancierd vanuit het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. In de Waterwet zijn de normen voor dijken aangescherpt. Vanwege de aardbevingsproblematiek staat dit project op de prioriteitenlijst. De opleverdatum ultimo 2019 vroeg om teamwork en die samenwerking is gezond en goed, zowel binnen de combinatie als met de opdrachtgever. Ook het gezamenlijke projectkantoor met de opdrachtgever gaf de teamspirit een boost. Die ‘warme communicatie’ bevorderde de samenwerking.

Bezoekerscentrum

Heeft u vragen over de verbetering van de zeedijk? Kom dan naar het bezoekerscentrum (Noorderzsingel 1 in Delfzijl). Graag tot ziens!