Zoeken
20180726 Texel verwerken OSA waterbouw asfalt 004-025.jpg

Dijkversterking Texel

Hoe krijg je dagelijks 740 ton asfalt op een eiland zonder de veerdienst te veel te belasten? Dit was de hoofdvraag bij de inschrijving voor het project ‘Dijkversterking Texel’ door opdrachtgever Hoogheemraadschap Hollands-Noorderkwartier. Veertien kilometer Texelse dijk moet met speciaal asfalt voor de komende 50 jaar veilig worden gemaakt. Samen met de combinatie Tessel zijn we uitgekomen op het vervoeren van het asfalt per schip, een succesvolle en innovatieve oplossing.  

Asfalt te water

Het is een grote uitdaging om op een schip een grote hoeveelheid asfalt 20 uur lang op te slaan en deze daarna nog te verwerken. Voor het vervoer per schip is een speciale transportbak aangeschaft. Deze is ingericht met geïsoleerde zeecontainers die vaststaan in het ruim. Samen met extra isolatie in het ruim zorgt dit voor het op temperatuur houden van het asfalt. Na 24 uur opslag in het schip is de temperatuur van het asfalt nog voldoende heet om te verwerken op de zeedijk.

Dijkversterking

De dijkversterking behelst diverse maatregelen voor vele verschillende faalmechanismes. De maatregelen zijn onder andere het aanbrengen van klei aan de binnenzijde en het verbeteren van de stabiliteit met behulp van een stabiliteitsscherm. Aan de buitenzijde wordt vooral versterkt door het toevoegen van een harde laag aan de huidige dijk. Deze laag kan bestaan uit een laag asfalt of een ander hard materiaal.

Open Steen Asfalt

Op Texel is er voor de zone in het bovenste deel van de dijk gekozen voor Open Steen Asfalt (OSA) als harde laag. OSA kun je vergelijken met Zeer Open Asfalt Beton (ZOAB). Men maakt gebruik van grof grind. Hierdoor ontstaan er open ruimtes in het asfalt waar het water doorheen kan lopen. Dit asfalt wordt hierna weer afgedekt met een ‘leeflaag’ van grond begroeid met gras. Hierdoor krijgt de dijk na de operatie zijn groene uiterlijk terug. OSA voorkomt uitspoeling van de dijk tijdens een extreme storm. 
 
Met het aanbrengen van het asfalt en alle andere maatregelen zijn de bewoners van Texel ook in toekomst beschermd tegen hoogwater.

Contactpersoon