Zoeken
WhatsApp Image 2021-03-17 at 14.04.28.jpeg

Duurzaam herinrichten Houthavens

Na diverse onderhoudswerkzaamheden in 2019 zijn wij begin 2020 gestart met het duurzaam herinrichten van het maaiveld in de Houthavens in Amsterdam. Dit bestaat uit het bouw- en woonrijpmaken van de woonpercelen, kadeconstructies en diverse andere onderhoudswerkzaamheden.

Duurzaam vervoer

De Gemeente Amsterdam streeft naar vermindering van hinder en verbetering van de luchtkwaliteit. Dit vraagt om schoner en efficiënter transport op en rond een project. Daarom maken wij gebruik van elektrisch materieel zoals fietsen, scooters, een Goupil (elektrische auto) en golfkarretjes. Daarnaast parkeren onze medewerkers hun auto’s bij de KWS keet aan de rand van het werk en rijden samen met het elektrisch materieel emissie loos naar het werk.

Duurzaam materieel

Naast schoner vervoer maken we ook op het project zelf gebruik van duurzame alternatieven. Zo worden er bij de kadeconstructie werkzaamheden elektrische pompen ingezet en zetten we een twee ton elektrische rupskraan en een 6x6 elektrische autokraan in. Om dit elektrische materieel te voeden werken wij met een Skoontrailer. Dit is een aanhanger achter de Goupil. Deze aanhanger heeft een pakket accu’s om het materieel op locatie te voeden.

Duurzame brandstof

Naast het elektrische materieel rijdt al het overige materieel op HVO 100%, een niet-fossiele, synthetische brandstof die wordt gemaakt van afval-en reststromen.

 

Bovenstaande initiatieven dragen bij aan onze eigen duurzaamheidsmissie: ‘een 100% circulaire en CO2 neutrale infrastructuur in 2040’

Contactpersoon