Zoeken
Schokkerjachtdijk.jpg

Duurzame projecten binnen Samenwerkingsovereenkomst (SOK) Oost

Vanaf september 2019 voert KWS Infra Amsterdam-Utrecht infrastructurele werkzaamheden uit voor de gemeente Amsterdam in Stadsdeel Oost. Deze werkzaamheden vallen onder een Samenwerkingsovereenkomst (SOK) die geldig is voor de komende vier jaar. Het samenwerken binnen een SOK komt overeen met het werken in een bouwteam en zorgt voor veel vertrouwen en transparantie voor beide partijen. Daarnaast zijn wij als wegenbouwer snel betrokken bij nieuwe projecten en kunnen wij zo al in een vroeg stadium meedenken over de plannen, het bestek en de faseringen.

Duurzame innovaties

De SOK geeft zowel KWS als de gemeente Amsterdam de ruimte voor het toepassen van (duurzame) innovaties. Zo maakten we op projecten uitgevoerd binnen de SOK al gebruik van divers elektrisch materieel, zoals trilplaten, wackerstampers, een sloophamer, betonzagen en elektrische transportmiddelen als fietsen, scooters, een goupil en golfkarren.

 

Ook maken we gebruik van auto’s en shovels die rijden op HVO100%, een elektrische kraan (JCB) en shovel (Giant). Daarnaast rijdt er binnenkort een volledig elektrische Ahlmann A295 rond, gebruiken we hier 2 Wattsun stacks accu-pakketten en is onze bouwhub voorzien van zonnepanelen met een groene aggregaat.

Werkzaamheden

De werkzaamheden die binnen de SOK worden uitgevoerd zijn onder andere straatwerkzaamheden, opbreken van wegen, verzetten van grond, werkzaamheden die voortkomen uit een BLVC-plan, zoals het bespreken van BLVC en fasering, WWU goedkeuring en coördinatie werkzaamheden van derden.

Project schoolplein Spectrum

Binnen het SOK viel ook het project voor werkzaamheden aan het schoolplein van basisschool Spectrum. Hier was KWS al in het voortraject bij betrokken. Zo is er samen met de school en de opdrachtgever een BLVC-plan opgesteld en zijn de faseringen bedacht. Er is gekeken hoe wij onze werkzaamheden uit konden voeren en er tegelijkertijd voor konden zorgen dat de kinderen altijd veilig konden spelen op een deel van het schoolplein. Ook is er gezorgd voor de juiste afstemming met derden, zoals groenwerkzaamheden en het plaatsen van de speeltoestellen. Dit was een belangrijk punt in de uitvoering, zodat de planning kon worden gehaald. Inmiddels is het schoolplein naar volle tevredenheid van alle partijen opgeleverd.

 

Maaiveldinrichting Schokkerjachtdijk 
Op de Schokkerjachtdijk heeft KWS in twee fases de maaiveldinrichting aangepast. In de eerste fase zijn de taluds op de dijk aangepast, is divers straatwerk aangebracht en zijn groenwerkzaamheden verricht. In de tweede fase is de rijbaan voorzien van elementenverharding en is het wegmeubilair aangebracht. Samen met de opdrachtgever zijn het BLVC-plan, bestek en tekeningen opgesteld. Hierdoor zijn er minder afwijkingen in de uitvoering. Inmiddels is de Schokkerjachtdijk opgeleverd.

Contactpersoon