Zoeken
Tuindorp.jpg

Een klimaat adaptieve openbare ruimte voor Terrasdorp in Tuindorp Oostzaan

Op maandag 4 november is KWS Infra Amsterdam-Heerhugowaard, in opdracht van de gemeente Amsterdam, gestart met werkzaamheden voor het project Planmatig Onderhoud Tuindorp Oostzaan.   De wijk Terrasdorp in Tuindorp Oostzaan, een oppervlakte van 500.000 m2 aan werkgebied, was hard toe aan groot onderhoud en nog niet ingericht als 30 km zone. Ook was de wijk niet bestendig tegen hevige regenbuien. De wijk wordt daarom rainproof (klimaatbestendig), duurzamer, veiliger en leefbaarder gemaakt. Om de overlast in de wijk zo veel mogelijk te beperken, worden zowel de boven- als de ondergrondse werkzaamheden zo veel als mogelijk in één keer aangepakt om de straat zo min mogelijk op te breken.

Werkzaamheden

Het werk in Terrasdorp wordt in 16 verschillende fases uitgevoerd en bestaat onder andere uit het vervangen van de bestrating, inrichten van de 30km/u zone, vervangen van gasleidingen en elektrakabels, reparaties aan drinkwaterleidingen, het verbeteren van het rioolstelsel, verwijderen van boomstronken, aanleg van nieuwe groeiplaatsen, het planten van nieuwe bomen en het plaatsen van nieuwe afvalcontainers.

Klimaat adaptieve openbare ruimte

De werkzaamheden gaan ervoor zorgen dat de openbare ruimte klimaatbestendiger wordt. KWS past een rainproof innovatie toe om dit te realiseren. Het regenwater wordt bij wateroverlast tijdelijk opgeslagen in een zogenaamde wadi en ondergrondse bergingen en vervolgens langzaam geïnfiltreerd in de grond en het riool. Daarmee zorgen we ervoor dat er minder kans op wateroverlast bij een hevige wateroverlast van minimaal 60 mm neerslag per uur.

 

Wadi
Een wadi is een greppel of sloot, die water zowel kan vasthouden als infiltreren. Een wadi is beloopbaar, maar niet zwaar belastbaar.

Gescheiden rioolstelsel

Een andere maatregel ten behoeve van een klimaat adaptieve openbare ruimte is het ontlasten van het hemelwater van het riool. Het hemelwater gaat straks niet meer naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie, maar komt zo via het gescheiden systeem naar het oppervlaktewater, waardoor overbelasting van de zuiveringsinstallatie wordt beperkt.


Puccinimethode
De herprofilering van de woonwijk gaat volgens de zogenaamde Puccinimethode. Deze bestratingsmethode staat voor de totstandkoming van één Amsterdamse traditie en cultuur bij de inrichting van de openbare ruimte. Dus een standaardinrichting voor heel Amsterdam, zoals vaste straatstenen en overal dezelfde kleur bankjes. Gemeente Amsterdam doet dit uit het oogpunt ”gelijkheid voor iedere Amsterdammer” en in het kader van duurzaamheid, zo is alles makkelijk te vervangen.

 

Omgevingsassistent
Om overlast en hinder zoveel mogelijk te beperken zet KWS een omgevingsassistent en omgevingsmanager in. De omgevingsassistent is te herkennen aan zijn oranje jasje met een groot vraagteken er op. Hij is vijf dagen per week aanwezig om kleine ongemakken voor de omgeving te verhelpen. Ook is hij samen met de omgevingsmanager het aanspreekpunt voor bewoners, ondernemers en bezoekers in het gebied. Alle werkzaamheden zijn volgens planning rond november 2020 klaar.

 

Contactpersoon