Zoeken
5. N345 bijgesneden.jpg

Groot onderhoud N345

In opdracht van de provincie Gelderland heeft KWS Infra Zwolle tussen 29 maart en 30 april 2021 groot onderhoud gepleegd aan de N345 tussen de Sluinerweg (de Kar) en Voorst. Naast groot onderhoud zijn er een aantal maatregelen toegepast om de verkeersveiligheid te verbeteren. Een grote onderhoudsklus met een innovatief en duurzaam ‘extraatje’: de aanleg van een proefvak met het asfaltmengsel SMA-NL 8G+ met 50% gerecycled asfalt.

Innovatief en duurzaam proefvak

In het kader van duurzame productinnovatie stelde KWS aan de provincie Gelderland voor om een proefvak te maken met asfaltmengsel SMA-NL 8G+ met 50% gerecycled asfalt. Dit voorstel past binnen de duurzaamheidsstrategie van de provincie Gelderland waardoor deze pilot uitgevoerd kon worden. De aanleg van 600 meter proefvak met asfaltmengsel SMA-NL 8G+. Door 50% hergebruikt asfalt toe te passen, daalt de CO₂-uitstoot op dit project met ruim 36%. Het proefvak wordt door KWS en de Provincie Gelderland gemonitord voor verdere productontwikkeling.

Omvangrijk onderhoud

 • Reconstructie van ‘de kom van Gietelo’
  • Snelheid terugbrengen van 80 naar 50 kilometer per uur
  • Aanpassen weginrichting en toepassen snelheid remmende maatregelen
  • Aanbrengen infiltratie riool
  • Vervangen asfalt op rijbaan en fietspaden
  • Vervangen straatwerk
  • Aanbrengen openbare led-verlichting
 • Rotonde N345 – Klarenbeek
  • Voorzien van nieuw asfalt, betonverhardingen en geleiders
 • Rotonde N345 – Bussloo
  • Voorzien van nieuwe betonverhardingen
 • Over het overige traject (zo’n 6,8 kilometer) is het asfalt vervangen en zijn nieuwe markeringen aangebracht.

Goede planning en samenwerking

Om de overlastduur zo kort mogelijk te houden is gekozen voor een korte en hevige uitvoeringsperiode. Alle werkzaamheden zijn binnen 5 weken uitgevoerd. Een nauwe samenwerking tussen de opdrachtgever en het team van KWS was hierbij van essentieel belang.

Contactpersonen