Zoeken
20200316 Betongeleider BKB Oosterterpweg Wieringerwerf 018-021.jpg

Herinrichten Oosterterpweg, Wieringerwerf

Begin 2020 is KWS Infra Amsterdam-Utrecht gestart met het herinrichten van de Oosterterpweg in Wieringerwerf. De Oosterterpweg is de afgelopen jaren regelmatig onderwerp van gesprek geweest. Er werd te hard gereden op de weg en het fietspad werd gebruikt als uitwijkmogelijkheid door gemotoriseerd verkeer waarbij de bermen kapot werden gereden. Dat leverde onveilige situaties op voor fietsers en omwonenden.   Om de verkeersveiligheid te vergroten heeft de gemeente Hollands Kroon in overleg met de provincie besloten om de maximum snelheid op de Oosterterpweg te verlagen. Hiervoor zijn een aantal werkzaamheden nodig, die KWS in opdracht van de gemeente uitvoert.   De Oosterterpweg wordt opnieuw ingericht volgens de richtlijnen van een 60 km weg. Zo is er een drempel geplaatst op de komgrens Kreileroord, een rood plateau aangelegd bij de kruising Zeugweg en wordt de zuidelijke berm verhard.

Verkeersveiligheid fietsers

Om de verkeersveiligheid voor de fietsers op de Oosterterpweg te vergroten wordt het fietspad verbreed, waardoor er meer ruimte voor de fietsers ontstaat. Ook wordt de bestaande middenberm vervangen voor een fysieke rijbaanafscheiding. Deze afscheiding bestaat uit een verhoogde insitu gestorte rijband, die door KWS dochteronderneming BKB infra op locatie wordt gestort met glasbolreflectoren.

 

Groot voordeel van bovenstaande methode is dat de werkzaamheden in een kortere tijd kunnen worden uitgevoerd, er geen levertijden zijn en er is maatwerk mogelijk omdat er niet met vaste elementen gewerkt wordt. Ook is de oplossing robuuster, omdat deze uit één geheel bestaat. Daarnaast is deze oplossing onderhoudsarm, beter bestand tegen zware belasting en ARBO technisch beter dan traditionele banden.

 

De band wordt op diverse plekken onderbroken om de afwatering te verbeteren en om gebruik van de berm als rijbaan te ontmoedigen.

Vervangen waterleiding

Tijdens de voorbereidingen voor het werk aan de Oosterterpweg bleek dat er onder het fietspad een oude waterleiding lag die ook aan vervanging toe was. In overleg met de Waterleidingsbedrijf PWN is er besloten om de waterleiding meteen tijdens de werkzaamheden te vervangen voor een nieuwe waterleiding.

Raamcontract

Het werk “herinrichten Oosterterpweg” valt onder het raamcontract asfaltwerk voor de gemeente Hollands Kroon, dat KWS begin 2019 gegund heeft gekregen. De afgelopen maanden heeft KWS samen met de opdrachtgever met veel plezier hard aan deze mooie opdracht mogen werken met een goed resultaat

 

Planning
De werkzaamheden zij gestart op 16 januari 2020 en de verwachting is dat de gehele weg en de fietspaden medio juni weer kan worden vrijgegeven.

Contactpersoon