Zoeken
L-0000.jpg

Herinrichting Langegracht en Oude Herengracht

Vanaf maandag 22 maart 2021 gaat KWS in opdracht van de gemeente Leiden de herinrichting van de Langegracht en Oude Herengracht uitvoeren. Dit project is onderdeel van het project Centrumroute binnen de gemeente.

Projectbeschrijving

De gemeente Leiden is bezig met de realisatie van een hoogwaardige openbaar vervoerroute door de binnenstad van Leiden, de Centrumroute. De Centrumroute bestaat uit vier verschillende tracédelen. De route loopt via de Jan van Houtbrug, de Hooigracht, de Langegracht en het Schuttersveld naar station Leiden Centraal.


Het projectdeel Langegracht begint bij de aansluiting met de Lammermarkt en loopt tot en met de aansluiting op de Herengracht en Hulpwerfbrug. De gemeente werkt aan een goede doorstroming van het openbaar vervoer en een bredere middenberm. Met de herinrichting wordt de oversteekbaarheid van de kruising Oude Herengracht – Langegracht voor fietsers verbeterd.

De Langegracht wordt van gevel tot gevel opnieuw ingericht en geschikt gemaakt voor R-net bussen (hoogwaardig openbaar vervoer HOV). Daarnaast gaan we de leefbaarheid en de kwaliteit van de openbare ruimte verbeteren. Deze werkzaamheden zullen naar verwachting eind 2022 gereed zijn.

Bereikbaarheid

De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd. Gedurende de werkzaamheden wordt de Langegracht éénrichtingsverkeer vanaf de Lammermarkt richting de Oude Herengracht. Het fietspad aan de zuidzijde (de kant van het politiebureau) wordt tijdelijk ingericht als tweerichtings fietsverkeer.


Er worden omleidingsroutes voor zowel het auto- als het fietsverkeer ingesteld. De hulpdiensten zijn op de hoogte van de omleiding, zodat bij noodgevallen de woningen en bedrijven goed bereikbaar zijn. Woningen en ondernemingen zijn, op een paar momenten na, bereikbaar door middel van loopschotten of de nog aanwezige huidige bestrating.

Communicatie

Voor actuele informatie over het project ‘Herinrichting Langegracht en Oude Herengracht’ adviseren wij u gebruik te maken van de KWS-app. Door onze updates kunt u de voortgang van het project op de voet volgen. De KWS-app is te downloaden in de Apple- en/of Google Play store.

Contactpersoon