Zoeken
Herinrichting 't Harde (foto Veluweland).jpg

Herinrichting 't Harde fase 2

Waar het werk tegenwoordig veelal met machines wordt gemaakt is het project 'Herinrichting ’t Harde fase 2' een bijzonder project. Tijdens de uitvoeringsperiode is hier nog veel werk ‘met de schop’ verzet. De herinrichting bestond uit het opnieuw inrichten van de openbare ruimte met nieuwe materialen. Gelijktijdig heeft de gemeente Elburg ingezet om de waterproblematiek op 't Harde te verminderen.

Omgeving

De omgeving was van groot belang tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. In ’t Harde zijn vier scholen gevestigd en veiligheid speelde dan ook een extra belangrijke rol. Daarnaast moesten de bewoners van de in totaal 350 woningen ten alle tijde veilig hun woning kunnen bereiken. De omgevingscommunicatie verliep door middel van vaste contactmomenten waarbij de belangen van iedereen werden bepaald.

Aquaflow funderingsmateriaal

Om 't Harde klimaatbestendig te maken is bij de herinrichting het funderingsmateriaal Aquaflow toegepast. Deze innovatieve puinverharding, ingepakt in doek, bevat 40% holle ruimte. Het aquaflowsysteem is ontworpen om regenwater op een snelle en veilige manier te bufferen, zuiveren en af te voeren. De kolken in dit project zijn niet aangesloten op het riool maar voeren het hemelwater, via een doos die in de Aquaflow gemonteerd is, af in de funderingslaag. 

Contactpersoon