Zoeken
Risicobeheersplan De Nieuwe Zijde Zuid - KWS (002).jpg

Herinrichting Nieuwezijds Voorburgwal

Vanaf begin 2021 werkt KWS aan het project “De Nieuwe Zijde” van opdrachtgever gemeente Amsterdam. Met de herinrichting van de Nieuwezijds Voorburgwal wil de gemeente dit deel van de binnenstad omvormen tot een dienstbaar, aangenaam stadsgebied met meer ruimte voor fietsers en voetgangers.

Noord en Zuid

De herinrichting van de Nieuwezijds Voorburgwal tussen de Prins Hendrikkade en de Herengracht is opgedeeld in twee fases. Het zuidelijke gedeelte loopt van de Paleisstraat naar de Herengracht, het noordelijke stuk wordt begrensd door de Prins Hendrikkade en de Paleisstraat. De noordelijke fase wordt samen met gemeente Amsterdam in een bouwteam verder uitgewerkt.

 

Nieuwe Zijde Zuid
Het zuidelijke deel zal met de herinrichting in 2021 autoluw worden. Voetgangers en fietsers krijgen meer ruimte, voetpaden worden verbreed en de ontbrekende schakel in de doorgaande fietsroute van het Centraal Station naar het Spui wordt ingevuld door een aansluiting op het tweerichtingenfietspad naar Singel – Munt.

Groen en rainproof

De straat krijgt een groener aanzien door de toevoeging van bomen en een (postzegel)park. In het park komt een verlaagde speelplek en een waterpomp. Eén van de redenen voor het lager aanleggen van de speelplek is om water op te vangen bij hevige regenbuien. De verdiepte ligging draagt ook bij aan de verkeersveiligheid. Kroonlantaarns zorgen voor de verlichting waardoor het gevoel van sociale veiligheid wordt vergroot.

 

Nieuwe Zijde Noord
Voor het noordelijke deel heeft de gemeente een aantal uitgangspunten. Onder andere meer vergroening en meer focus op de verkeersveiligheid. Ook de doorstroming van het openbaar vervoer wordt fors verbeterd. Zo komt er aan de noordkant van de Nieuwe Kerk een nieuwe en grotere tramhalte Dam.

Comfortabel van oost naar west

Alle werkzaamheden hebben als doel een zo comfortabel mogelijke route te generen tussen de Rode Loper en de Westelijke grachtengordel. Daarnaast creëren we op de gehele Nieuwe Zijde éénrichtingsverkeer, verbeteren we de OV doorstroming, creëren we extra ruimte voor voetgangers en tweerichtingsverkeer voor fietsers.

 

Planning
De werkzaamheden voor het zuidelijke deel starten begin 2021 en zijn naar verwachting in april 2022 gereed. Voor het noordelijke deel wordt in 2021 het ontwerp technisch verder uitgewerkt en wordt nagedacht over de fasering van de werkzaamheden. In de eerste helft van 2022 starten we met de uitvoering. De werkzaamheden gaan ongeveer 1,5 jaar duren.

Contactpersoon