Zoeken
20191104_113325.jpg

Bouwteam Het Dorp

In juni 2019 is KWS Infra Zwolle betrokken geraakt bij het bouwteam "Het Dorp" voor de inrichting van de buitenruimte van het Dorp gebouw A. Binnen het bouwteam heeft KWS de input en adviezen gegeven waarna het uitvoeringsontwerp, een RAW-bestek en de tekeningen door KWS zijn opgesteld. Na het opstellen van het uitvoeringsontwerp zijn ook de uitvoerende werkzaamheden door Siza Arnhem aan KWS gegund.  

Het Bouwteam

De uitgevoerde werkzaamheden van KWS bestonden uit grondverzet, herschikken en profileren van funderingsmateriaal, aanbrengen van vuil- en hemelwaterriool en het bestraten en asfalteren van de wegen en parkeerplaats op het terrein. Het geaccidenteerde terrein, met een hoogteverschil van maar liefst 13 meter maakt het tot een uitdagende en hele mooie opdracht.


De samenstelling van het bouwteam:

  • Siza Arnhem - opdrachtgever
  • vb&t Projectmanagement - management bouw
  • KYBYS - begeleiding voorbereiding
  • Hendriks Projectbegeleiding - begeleiding infra
  • KWS Infra Zwolle - ontwerp en uitvoering

Het Dorp

Open het Dorp was de eerste grote televisie-inzamelingsactie in de Nederlandse geschiedenis. In een 24-uurs radio- en televisieprogramma, gepresenteerd door Mies Bouwman, werd in 1962 ruim 12 miljoen gulden ingezameld. In de dagen daarna liep het uiteindelijke bedrag op tot ongeveer 22 miljoen gulden. Met dat geld is Het Dorp gebouwd, de eerste woongemeenschap in Nederland voor mensen met een beperking. Vier jaar later namen de eerste bewoners hun intrek in Het Dorp. Meer dan 50 jaar later is Het Dorp vernieuwd naar een toegankelijke, inclusieve wijk waar mensen met en zonder beperking samen leven in een prettige, duurzame en groene omgeving.