Zoeken
Schiphol overzichtsfoto.jpg

Maincontract Schiphol

Op 1 april 2019 is KWS Infra Amsterdam-Heerhugowaard, in de combinatie VolkerInfra Schiphol, gestart met de werkzaamheden voor het nieuwe contract op Schiphol. Hier werken we de komende 9 jaar aan het onderhoud en aan diverse projecten om de infrastructuur op de luchthaven en rondom de vliegtuigopstelplaatsen te verbeteren.

Duurzame ambities

Voor dit project heeft VolkerInfra Schiphol hoge duurzaamheidsambities vastgesteld. Welke aansluiten bij het hoge ambitieniveau van Schiphol zelf: in 2040 een klimaat neutrale luchthaven zijn, en in 2030 een ‘Zero Waste airport’. Als VolkerInfra Schiphol leveren wij hier een bijdrage aan door onze eigen werkzaamheden klimaatneutraal uit te voeren en onze schadelijke emissies zoals fijnstof en stikstof minstens te halveren in 9 jaar tijd. Daarnaast worden grondstoffen, zoals beton en asfalt, die vrijkomen zo hoogwaardig mogelijk gerecycled op de luchthaven zelf. Of indien dit niet kan, zo dichtbij mogelijk om de uitstoot van transport te verminderen. Daarnaast hebben we een zeer hoge doelstelling voor afvalscheiding (>99%), worden nieuwe materialen voorzien van het Madaster Materialenpaspoort en integreren we circulaire principes in onze ontwerpen.

Innovaties

Deze hoge ambitie vraagt om de juiste kennis en samenwerking met onze ketenpartners. Omdat dit een meerjarig project is met een aanzienlijke omvang, leent het zich bij uitstek om samen met Schiphol en andere partners duurzame innovaties te testen in pilots en na een succesvolle testfase breed uit te rollen over de luchthaven. We hopen hier de komende jaren veel goede voorbeelden te genereren die ook voor ons concern als inspiratiebron kunnen dienen.

 

 

Inhoud contract

De inhoud van het contract voor perceel 2 bestaat uit het beheer, onderhoud, modificaties en projecten voor de infrastructuur en systemen die nodig zijn voor het afhandelen van vliegtuigen op de vliegtuig opstelplaatsen. Het betreft alle installaties op airside (exclusief de start- en landingsbanen met installaties), inclusief de randwegen met openbare verlichting. Het gaat daarbij onder meer om technische systemen zoals passagiersbruggen, vliegtuigvoedingen (400Hz), VOP-platformverlichting, energievoorzieningen, verharding en doorlaatposten.

 

Een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden houdt het onderhouden en/of installeren van technische systemen in, Visual Docking Guidance System, betonnen vliegtuigopstelplaatsen en de de-icing platformen. De randweg langs de terminal ten behoeve van de aan- en afvoer van goederen behoort ook tot de scope. En een oefenplaats voorde brandweer met zijn eigen oefenvliegtuig.

 

Contactpersoon