Zoeken
Mark, Dintel en Vliet

Mark, Dintel en Vliet

Dijkverbetering

KWS werkt samen met Martens en Van Oord aan de versterking van 15 kilometer regionale waterkeringen langs de Mark, Dintel en Vliet. in opdracht van Waterschap Brabantse Delta zorgt de combinatie voor een sterke dijk die weer voldoet aan de huidige veiligheidsnorm. De dijken bieden van weer jarenlange bescherming tegen hoog water voor het achterliggende gebied.

Groter projectgebied

Door Waterschap Brabantse Delta is de opdracht verstrekt voor een uitbreiding van het oorspronkelijke project, waardoor het projectgebied nu is vergroot. Een uitdagende klus met een spreiding van de projectgebieden over meerdere gemeentes in West-Brabant. De uitbreiding van het tweede project kenmerkt zich doordat een relatief groot deel binnen of nabij bebouwde kom gerealiseerd wordt waarbij een zorgvuldige afstemming met de omgeving van groot belang is.

Duurzame dijkversterking

Zonder dat iemand er zich echt van bewust is, zijn miljoenen Nederlanders afhankelijk van de dijken die het westen van Nederland droog houden. Door creatief na te denken en innovatief te werken kunnen we de dijk op een duurzame manier versterken. Zo vindt het grootste gedeelte van het transport plaats over water. Hiermee besparen we een CO2 uitstoot van 51% én beperken we de verkeershinder.

Daarnaast rijdt al het materieel op de duurzame HV100 brandstof waarmee nog eens een CO2¬-reductie van 90% wordt behaald. Ook zetten we een elektrische kraan in, hergebruiken we de aanwezige grond en klei en gebruiken we duurzame alternatieven voor een stalen damwand waar dit technisch kan.

KWS Mark, Dintel en Vliet
KWS Mark, Dintel en Vliet 1

Duurzame uitvoering

DE UITSTOOT VAN CO2 OP DE BOUWPLAATS 

De uitstoot van CO2 op de bouwplaats wordt tijdens de realisatiefase zoveel mogelijk beperkt. Hier wordt o.a. elektrisch materieel voor ingezet in de vorm van elektrische graafmachines en een elektrische wiellader inclusief oplaadstation. 

VRIJGEKOMEN GROND LOKAAL HERGEBRUIKT 

We zetten elektrisch materieel in én hergebruiken de vrijgekomen grond uit het project. In totaal is 201.200 m3 grond nodig. In het werk komt 80.000 m3 klei vrij. Hiervan gebruiken we maar liefst 70.000 m3 in het werk. Dat resulteert in een reductie van de benodigde grond van 35%: van 201.200 m3 naar circa 131.500. 

BELANGRIJK VOORWERK 

De uitvoerende werkzaamheden zijn in volle gang, maar ook in de voorbereiding is veel werk verzet. Zo zijn er archeologische onderzoeken gedaan. We hebben een historisch sluisje onder de dijk opgegraven én in kaart gebracht. En zijn er twee granaten uit de Tweede Wereldoorlog gevonden tijdens het onderzoek naar vermoedelijke ontplofbare oorlogsresten. 

VERVOEREN VAN GRONDSTOFFEN 

KWS heeft ervoor gekozen om de grondstoffen per scheepsvrachten te vervoeren in plaats van per vrachtauto. Bij transport met vrachtauto’s zouden er 7.595 auto’s nodig zijn, waarbij 274 ton CO2 en 358 ton NOx uitgestoten wordt. Door de grondstoffen te verschepen reduceren we de uitstoot met maar liefst 51%. Er zijn namelijk maar 246 scheepsvrachten nodig, waarbij er een uitstoot is van 139 ton CO2 en 182kg NOx. 

KWS Mark, Dintel en Vliet 2
KWS Mark, Dintel en Vliet 3