Zoeken
3. Kruising N304.JPG

Groot onderhoud N304

In opdracht van de provincie Gelderland heeft KWS Infra Zwolle met haar partners vanaf begin mei tot eind juni 2020 groot onderhoud gepleegd aan de N304 tussen Otterlo en Apeldoorn. Een schitterende omgeving om ons werk te mogen doen. Door op enkele locaties oversteekplaatsen te maken voor klein wild en op andere locaties het wild juist te weren, heeft dit onderhoud voor een aanzienlijke verbetering in de verkeersveiligheid gezord. Ook zijn onoverzichtelijke kruisingen aangepast, is rood asfalt aangebracht ter plaatse van zijwegen en zijn donkere bochten door het bosrijke gebied geaccentueerd met wegdekverlichting.

Kort en hevig

KWS Infra Zwolle heeft de werkzaamheden op de N304 ruim voor de opleverdatum, naar volle tevredenheid van de opdrachtgever, afgerond. Als basis voor deze prestatie lag een strakke planning ten grondslag waarin het beperken van hinder door wegafsluitingen voor bewoners en openbaar vervoer leidend was. Het lage verkeersaanbod, tijdens het coronavirus, op de N304 bood een kans om de start van het werk te vervroegen. Op verzoek van de opdrachtgever is het werk ca. 4 weken naar voren gehaald wat de nodige uitdagingen meebracht in de voorbereiding van het project. Door de werkzaamheden in de gekozen fasering uit te voeren hebben de lijnbussen slechts drie dagen niet hun normale routing kunnen volgen over de N304.

Goede planning en samenwerking

Om onze planning te halen is er in korte tijd veel werk verzet door onze medewerkers, onderaannemers en partners. In een periode van 5 weken en 1 nacht (met de nodige feestdagen tussendoor) is het werkvak van 15 kilometer lengte in verschillende fases onder handen genomen. Om het project tot een goed einde te leiden was een nauwe samenwerking tussen de opdrachtgever en het team van KWS van essentieel belang.

Een kleine samenvatting van de hoeveelheden:

  • 30.000 m2 sealen
  • 70.000 m2 asfalt frezen
  • 6.000 ton SMA deklaag verwerkt, waaronder twee dagen met producties van >2.000 ton
  • 1.500 ton tussenlaag verwerkt
  • 50 kilometer dubbellaags lengtemarkering aangebracht
  • 2 kruisingen gereconstrueerd
  • 2 faunatunnels aangelegd
  • 1.000 meter zwijnverdwijnblokken aangebracht
  • 4 bushaltes gerealiseerd en 2 bushaltes verwijderd
  • 88 stuks permanente solar wegdekreflectoren aangebracht

 

Zelfreinigende berm in grondwaterbeschermingsgebied

Een deel van het tracé van de N304 is een grondwaterbeschermingsgebied. Om de kwaliteit van het water te verbeteren is er een zelfreinigende berm aangelegd. Afstromend hemelwater van de N304 wordt middels een betongoot naar de zelfreinigende berm afgevoerd. De verontreiniging wordt door het filtersysteem geabsorbeerd waarna het gezuiverde water wordt afgestaan aan de ondergrond.

Contactpersonen