Zoeken
Haven Dinteloord 15 oktober 2019 (7).JPG

Nieuwe inrichting haven dorpscentrum

Om het centrum van Dinteloord nieuw elan te geven, kreeg de haven in het hart van het dorp een opfrisbeurt. Een fijne plek om te wandelen, te vissen of een terrasje te pakken, maar ook ruimte voor evenementen en voor parkeren; dat waren een aantal van de ingrediënten voor het ontwerp dat NieuwBlauw en GeoInfra maakten. Wij brachten die concepten in de praktijk tot leven.

Alternatieve constructie

Na het weghalen van oude bestratingen, staatmeubilair en muren, hebben we het grondwerk voor de nieuwe constructies verricht. In het oog springende veranderingen aan de haven waren de verlaging van de kade op de kop van de haven en de gemetselde muurtjes voor keerwanden om hoogteverschillen te overbruggen. Voor zowel de constructie voor het verlagen van de kademuur als voor de fundering van de gemetselde muren bedachten we een alternatieve funderingsconstructie, waarmee we de uitvoeringstijd konden verkorten.

100% FSC-hout

Blikvangers in de nieuwe haven zijn ook de sfeervolle houten steigers en vlonders, van 100% FSC-hout. We verzorgend berekening, tekening en constructie van de houten vlonders en hun fundering. De vlonders hebben een dek van Accoya-hout en een onderconstructie van Azobé en zijn gefuncdeerd op betonnen poeren. We brachten een drijvende vlonder aan met een composieten dek met antislip-profiel, HDPE onder- en geleideconstructie, stalen geleidepalen en een hellingbaan eveneens met composiet dek met een antislip-profiel. Onder de grond brachten we noodzakelijke rioleringen aan en voor de afwerking van de nieuwe haven plaatsen we nieuw straatmeubilair als bankjes en verlichting en verzorgden we de groenvoorzieningen.

In fases

De werkzaamheden hadden niet alleen betrekking op de haven, maar ook op een tweetal aansluitende straten die belangrijke doorgangsroutes door het dorp zijn. Om tijdens de werkzaamheden de bereikbaarheid zo goed mogelijk te houden en hinder te beperken, hebben we het werk in in fases uitgevoerd. Contact met de omgeving houden en bewoners en ondernemers informeren over het werk, was een belangrijk onderdeel van onze opdracht. Daarvoor zetten we, naast middelen als bewonersbrieven, ook onze KWS-app in. Via deze app kon de omgeving voortdurend op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen. Uit de contacten met bewoners werd onder meer duidelijk dat de vooraf aangegeven omleidingsroute voor fietsers een fikse omweg betekende. Veilige alternatieven over de weg bleken niet voor handen. Daarom hebben we met koppelpontons een tijdelijke brug aangelegd. Een praktische oplossing, die een schot in de roos bleek.

Contactpersoon