Zoeken
Bouwbord Espelerringweg.JPG

NJO Espelerringweg

Voor de Provincie Flevoland hebben wij, van 6 april t/m 29 mei 2020, gewerkt aan het NJO (Niet Jaarlijks Onderhoud) van de Espelerringweg, de N712. Deze weg is verbreed van 6.00 meter naar 7.30 meter. Er zijn kantstrepen van ribbelstroken en glasbollen aangebracht wat voor extra veiligheid zorgt voor de weggebruiker. 

Onze werkzaamheden

Over een lengte van 3 km. (incl. 3 zijwegen en 13 inritten) brachten we de deklaag van SMA en de markeringen aan. Hiervoor is de weg gefreesd waarbij het gefreesde asfalt deels is hergebruikt in de fundering. Langs de weg zijn Reduton grasbetonstenen aangebracht.

Ook hebben we de kantstrepen van de ribbelstroken en de glasbollen aangebracht en daarnaast de bermen afgewerkt en de definitieve bebording geplaatst.

Hergebruik asfalt

De bestaande weg is gefreesd en het gefreesde asfalt is deels hergebruikt voor de fundering. Door het gefreesde asfalt, de bestaande fundering en de grond uit de bermen ter plekke te mengen met het bindmiddel GeoCrete is er een stabiele fundering ontstaan. Een innovatieve stabilisatietechniek die tevens zorgt voor een snel werkproces. Aanvoer van nieuwe bouwstoffen is overbodig. Dit zorgt voor een lagere impact op het milieu, minder risico op wegschade en minder overlast voor de omgeving. 

Contactpersoon