Zoeken
20200820 N201 Vinkeveen 025-029.jpg

Onderhoud provinciale wegen Utrecht

Vanaf 30 juli 2020 voert KWS Infra Amsterdam-Utrecht het groot onderhoud aan de Utrechtse provinciale wegen (perceel West) uit. Het betreft een bouwteamsamenwerking van twee jaar met optie tot twee jaar verlenging. De provincie Utrecht gunde het onderhoudsproject onder meer vanwege het ‘schone lucht plan’ dat wij indienden om het onderhoud duurzamer uit te voeren en met minder uitstoot van emissies.   KWS behaalde de maximale scores op twee van de drie onderdelen en kwam daarmee als beste partner naar voren. Het bouwteam van KWS maakte net als andere inschrijvers een drietal plannen, het samenwerkingsplan, het schone lucht plan en een BLVC plan. Op het samenwerkingsplan scoorde KWS, als enige inschrijver, een tien én ook het schone lucht plan werd maximaal gewaardeerd.

Werken in een bouwteam

In een bouwteamsamenwerking werken wij intensief samen met de provincie Utrecht om het onderhoud zo goed mogelijk uit te voeren. Door te werken in een bouwteam krijgen zowel wij als de provincie Utrecht de kans om innovaties door te voeren en deelopdrachten optimaal te ontwerpen.

 

Waarmaken van beloftes
Inmiddels is de eerste deelopdracht, het groot onderhoud aan de N201, opgeleverd. In dit werk hebben wij al een aantal duurzame initiatieven kunnen toepassingen.

Zo maken we op ons project N201 onder andere gebruik van een rupskraan en een asfaltspreidmachine voorzien van een NoNOx-filter. Deze filters zijn ontwikkeld door VolkerWessels en worden toegepast om de stikstofuitstoot van materieel tijdens de realisatiefase van een project tot wel 99% te verlagen. Het stikstoffilter kan worden aangesloten op de motoren van materieel zoals graafmachines en asfaltspreidmachines. Het filter is zowel beschikbaar voor stilstaand als mobiel materieel.

Schone lucht plan

In het bovengenoemde ‘schone lucht plan’ van KWS wordt niet alleen ingezet op de toepassing van schoner materieel bij de onderhoudswerkzaamheden, maar vooral gekeken naar toepassingen voor op de lange termijn. Naast de inzet van de elektrische vrachtwagen en hybride walsen realiseert KWS minder emissies door bijvoorbeeld het opladen van al het elektrisch materieel via accu-boxen die energie leveren afkomstig van zonnepanelen én creëert KWS bouwhubs binnen de provincie om transportbewegingen te beperken.

Werkzaamheden en planning

De werkzaamheden voor de verschillende deelprojecten bestaan onder andere uit het voorbereiden van groot onderhoud voor verhardingswerkzaamheden, het opstellen van een definitief ontwerp en uitvoeringsontwerp voor verhardingswerkzaamheden, het uitvoeren van verhardingswerkzaamheden en het plaatsen van tijdelijke voorzieningen voor een gefaseerde uitvoering.

Contactpersoon