Zoeken
IMG_4027-2.jpg

Parkeerterrein crematorium Zegestede

Het begon met een vraag om een kostenopgave te maken voor het realiseren van een bestaand ontwerp. Maar onze klant zag al snel dat we in een samenwerking als bouwteam veel meer voor ze konden betekenen. Het resultaat: méér parkeerplaatsen, méér groen, een betere verkeersafwikkeling onderhoudsvriendelijker en een kostenbesparing van 20%.

Kansen

Bij haar begraafplaats Zegestede wilde de Stichting Crematoria en Begraafplaatsen Zoom- en Zegestede graag een betere aanrijroute en meer parkeerplaatsen realiseren. De huidige parkeerplaats bood te weinig capaciteit en de bestaande route naar het terrein leidde gasten en rouwstoeten dwars over een bedrijfsterrein. Het kruisen van met name het vele vrachtverkeer leidde regelmatig tot verwarring bij bestuurders. Bovendien vond de stichting een dergelijke aankomst ook geen recht doen aan de impact die een afscheidsceremonie als een begrafenis of crematie heeft.

 

Daarom vroeg de stichting de vaste landschapsarchitect om een ontwerp voor een nieuwe toegang te maken. Met dit ontwerp werd KWS om een kostenopgave gervaagd. De calculator en ontwerper die met de vraag van stichting aan de slag gingen, zagen echter al snel kansen om de wensen van de stichting effectiever én efficienter te realiseren. Zowel de SCBZZ als de landschapsarchitect stonden hier voor open en als snel werd besloten gezamenlijk op te trekken in een bouwteam-constructie.

Besparing

Samen met de klant werd het oorspronkelijke ontwerp tegen het licht gehouden, wensen in beeld gebracht en alternatieve ontwerpen bedacht. Een heldere randvoorwaarde was daarbij het beschikbare budget, zodat ook daar al rekening mee kon worden gehouden bij het kiezen uit opties. Uit de overleggen kwam een voorkeursalternatief naar voren, dat door ons werd uitgecalculeerd. Ook de kosten voor het realiseren van het oorspronkelijke ontwerp werden daarbij uitgerekend, zodat het verschil goed zichtbaar was.

 

Een belangrijke kostenbesparing werd gevonden in het kiezen voor een andere terreinopbouw. Hiermee kon een goedkoper alternatief worden geboden. In het nieuwe ontwerp werd ook een aparte rijstrook opgenomen voor de rouwstoet. Door de stoet niet meer over het parkeerterrein te laten rijden, wordt voorkomen dat deze moet wachten achter parkerende of zoekende bestuurders. Door het parkeerterrein verder als éénrichtingsverkeer te ontwerpen, werd de verkeersveiligheid verbeterd.

 

Ook een andere manier van afwateren dan in het oorspronkelijke ontwerp werd voorzien, bracht duidelijke voordelen met zich mee. Door af te wateren op de berm in plaats van op eerder voorziene kolken, werd de realisatie aanzienlijk goedkoper en zou het benodigde onderhoud van het terrrein bovendien aanzienlijk minder intensief zijn. Het nieuwe ontwerp bood bovendien meer parkeerplaatsen en meer ruimte voor groen. Zeker dat laatste droeg waardevol bij aan het creëren van een bij de locatie passende uitstraling van het parkeerterrein.

Gastvrij asfalteren

Onder het motto 'gastvrij asfalteren' was er regelmatig overleg met de opdrachtgever. Werkzaamheden op een locatie waar mensen komen om afscheid te nemen van hun dierbaren, vraagt immers om extra zorg en aandacht voor de omgeving. Goede afstemming en oog voor de wensen en behoeften van klant en gebruikers zijn dan cruciaal. Door de waardevolle samenwerking met de klant in het bouwteam was hier een perfect passend antwoord op.