Zoeken
20191114 Electrische minikraan Amsterdam 001-001.jpg

Plaatsen Afvalinzamelingssystemen

De combinatie KWS Infra Amsterdam-Utrecht en GP Groot infra bv werkt sinds april 2021 voor de Gemeente Amsterdam aan het plaatsen van afvalinzamelingssystemen. Met het aannemen van alle gebieden is de combinatie verantwoordelijk voor de plaatsing en vervanging van ondergrondse afvalcontainers in alle stadsdelen van de gemeente Amsterdam.

De combinatie kreeg het project gegund vanwege de beste EMVI-score (Economisch Meest Voordelige Inschrijving). In het plan zijn met name de inzet van onze registratiesystemen voor een efficiënte inzet van voertuigen en materialen en de duurzaamheidscoördinator positief beoordeeld. Net zoals de inzet van én afspraken met de onderaannemers.

100% CO2-neutraal

Er wordt binnen het contract duurzaam gewerkt door een slimme en schone uitvoeringsmethodiek met minimale vervoersbewegingen, inzet van elektrische voertuigen, en dus minder CO2-uitstoot. Door een CO2-reductie van 90% en een compensatie van de laatste 10% wordt er op dit werk 100% CO2-neutraal gewerkt.

Met het gebruik van diverse eigen bouwhubs vermindert de combinatie de transport- en vervoersbewegingen in de stad, iets wat de gemeente Amsterdam als zeer positief heeft beoordeeld.

Werkzaamheden

In de komende vier jaar vervangt de combinatie KWS – GP Groot in Amsterdam de ondergrondse afvalcontainers of brengt nieuwe ondergrondse containersystemen aan. In totaal gaat het om het plaatsen van 7.505 containers. De werkzaamheden die hier onder andere worden uitgevoerd zijn het opstellen van de deelopdrachten en BLVC-plannen, het opbreken van het straatwerk en straatmeubilair, indien nodig het uitvoeren van werkzaamheden aan het riool, het herstellen van de oude situatie na het aanbrengen van de containers, de uitvoering van de verkeersmaatregelen, het grondwerk dat komt kijken bij het verwijderen van de oude containersystemen en het aanbrengen van de nieuwe systemen.

Contactpersoon