Zoeken
Oldenzaal 1.jpg

Reconstructie Oldenzaal

Van juni tot augustus 2018 is er gewerkt aan een duurzame asfalt constructie in de gemeente Oldenzaal. Het wegvak van de provinciale weg N342 in Oldenzaal is onder handen genomen met een niet eerder in Nederland toegepaste asfaltmengsel. KWS heeft meerdere werkzaamheden verricht aan de Hengelosestraat tot de toerit A1 in opdracht van de gemeente Oldenzaal.  

Duurzaam asfaltmengsel

Voor de gehele asfaltconstructie is een nieuwe combinatie van twee duurzame asfaltmengsels gebruikt die niet eerder in Nederland is toegepast. Voor KWS is deze nieuwe formule een innoverende stap op het gebied van milieu, circulaire economie en duurzaamheid. Ook maakt het dat de N342 vanaf nu beschikt over een unieke en duurzame asfaltconstructie.

 

De twee duurzame asfaltmengsels die zijn gebruikt op de N342 is een combinatie van een lage productietemperatuur en een hoge recyclingpercentage. De productietemperatuur is 90C, waardoor er veel minder energie wordt vereist dan voor een traditionele asfaltmengsels van 170C. Daardoor is de reductie van CO2-uitstoot maar liefst 67% bij de productie! Samen met de hoge recyclingpercentage van 85% hergebruik, is dit asfaltmengsel een prachtig duurzame en unieke stap.

KonwéGreen deklaag

Voor de deklaag wordt een KonwéGreen-asfaltmengsel gebruikt. Dit is een mengsel van KWS dat op lagere temperatuur dan gebruikelijk wordt geproduceerd, 15 tot 20 graden lager. Ondanks de lage temperatuur blijft het asfalt goed verwerkbaar. Daarnaast betekent het voor de KWS collega’s dat er minder hittebelasting is tijden het verwerken. Vooral belangrijk is dat de lagere temperatuur een positief effect heeft op de uitstoot van CO2 bij de productie van het asfalt.

Contactpersoon