Zoeken
20181119-154907_sv9529.jpg

Spoorknooppunt Zwolle

NoorderSpoort is gestart met de werkzaamheden aan het spoor in en om Zwolle, tussen de IJssel en het buurtschap Herfte. Het spoorknoopppunt Zwolle wordt grondig aangepakt in een bijzonder alliantie-project.   NoorderSpoort, een combinatie bestaande uit de VolkerWessels-ondernemingen VolkerRail, Van Hattum en Blankevoort (VHB) en KWS, voert de werkzaamheden uit in opdracht van Zwolse Alliantie Zwaluw. VolkerRail neemt binnen dit werk alle spoor gerelateerde werkzaamheden voor haar rekening, VHB voert werkzaamheden uit aan civiele kunstwerken en KWS Infra Zwolle draagt bij met de uitvoering van het werk aan grond, riolering en asfalt. Het uitwerken van het ontwerp en het treffen van de voorbereidingen worden uitgevoerd in een alliantiecontract. Naast de combinatie NoorderSpoort bestaat de alliantie uit opdrachtgever ProRail.  

De schop in het spoor

Het project maakt deel uit van het Spoorplan Noord-Nederland van ProRail, een plan dat sneller reizen in Noord-Nederland en naar de Randstad mogelijk moet maken door de inzet van meer treinen, betere overstap, nieuwe verbindingen en sneller rijden.

 

In Herfte wordt een ‘Dive-under’ gebouwd: een tunnel van circa 700 meter om de treinen richting Emmen en Meppel elkaar ongelijkvloers te laten kruisen. Voorafgaand hieraan worden de sporen tussen het GE (Goederen Emplacement) bij station Zwolle en Herfte met twee sporen uitgebreid en een aantal kunstwerken verbreed. De uitvoering van het project zal circa drie jaar in beslag nemen. Eind 2018 is het project aangevangen met het rooien van bomen en beplanting en het verleggen en ruimen van kabels en leidingen. Dat laatste wordt door VolkerWessels onderneming VSKR uitgevoerd. De werkzaamheden op dit baanvak zijn in 2021 opgeleverd.

 

Foto's: © ProRail, Stefan Verkerk

Aan de slag met het RGS-terrein

Ten zuidwesten van het project worden het RGS-terrein (voorheen goederen rangeerstation) en de opstelsporen vernieuwd. Daarnaast worden meerdere serviceperrons aangelegd waar treinstellen kunnen worden gereinigd en klein onderhoud kan worden uitgevoerd. Het terrein wordt in drie fasen ontdaan van alle boven- en ondergrondse infrastructuur en obstakels. Er zal ook een inspectie plaatsvinden op niet-gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het RGS-terrein – ongeveer 17 voetbalvelden groot – graven we circa 3 meter diep af, wat neerkomt op zo’n 190.000 m3 dat ook weer opnieuw aangevuld moet worden. Deepwell’s beheersen het waterpeil, deze worden aangebracht door KWS-onderneming Van Kessel Bronbemaling. Na het ontgraven worden twee lagen folie van 1,5 millimeter aangebracht, met hiertussen 50 centimeter zand. Onder én op de folie worden lekdetectie en beschermingsdoeken aangelegd. Een belangrijke en uitdagende klus! De lekdetectie helpt het onderliggende waterwingebied van Vitens voor de komende 100 jaar te beschermen tegen mogelijke vervuiling in de toekomst. Na het aanvullen van de bouwkuip met zand kan aan het einde van het eerste kwartaal van 2019 begonnen worden met de inrichting van het terrein. Medio 2020 zal het vernieuwde RGS-terrein worden opgeleverd.

Duurzaam en veilig aan het werk

Duurzaam en veilig aan het werk Duurzaamheid en veiligheid zijn binnen dit project belangrijke thema’s. We kijken naar hergebruik van materialen, bijvoorbeeld ballast, spoorstaven en liggers. Geschikte grond wordt gekeurd op AP04 en korrelverdeling en indien mogelijk hergebruikt in het werk of op andere projecten. We kijken ook naar werkmethodes om met name de uitstoot van CO2 zoveel mogelijk te reduceren. Er is een werkgroep geformeerd om duurzame oplossingen te toetsen en toe te passen. Uiteraard doen we er alles aan om het project veilig te laten verlopen, door onder meer heldere instructies, frequente overlegstructuren en elkaar aanspreken op (on)veilige situaties en gedrag.

Contactpersoon