Zoeken
Afbeelding10.jpg

Gebiedsontwikkeling Westfields

Begin 2020 was het zover, de oplevering van DC Westfields! Een mooi project waarbij KWS Infra Eindhoven in samenwerking met WSP verantwoordelijk was voor de complete terreininrichting, zowel boven- als ondergronds. En niet alleen de realisatie werd door KWS uitgevoerd. Juist het complete traject; vanaf het schetsontwerp tot en met de uitvoering werd door KWS opgepakt en dat maakt dit werk extra bijzonder.

DPD en Middenasweg

In 2017 ging de schop in de grond bij het toekomstige terrein van het logistieke bedrijf DPD in Oirschot. Hierbij werkte KWS als onderaannemer in opdracht van SDK Bouw. Ook bij dit project was het de taak voor KWS om de gehele boven- en ondergrondse infrastructuur te realiseren. Om het toenemende transportverkeer aan te kunnen, moest er tevens een nieuwe ontsluitingsweg worden gerealiseerd in opdracht van gemeente Oirschot. KWS heeft toen, mede dankzij de ruime kennis en ervaring in de ontwikkelingen van DPD, de opdracht gekregen voor het aanleggen van de Middenasweg. Dit project is volledig geïntegreerd in de werkzaamheden rondom DPD waardoor deze naadloos in elkaar overliepen.

DC Westfields

Naast de pakketvervoerder DPD wordt het industrieterrein versterkt met de komst van een mega distributiecentrum: DC Westfields. Deze ontwikkeling is een samenwerking tussen SDK Vastgoed, MG Real Estate en VolkerWessels Logistic Development. Ook hierin ligt een mooie rol voor KWS Infra Eindhoven weggelegd.

 

Samen met WSP was het de taak aan KWS om de gehele buiteninrichting, boven en ondergronds, concreet gestalte te geven, zodat het volledig aan de wensen van DC Westfields voldeed. Denk hierbij aan vraagstukken rondom de logistieke verkeersbelasting: waar parkeert het vrachtverkeer, het logistieke personeel en waar gaan de medewerkers naar binnen en buiten? Daarnaast dient de verlichting op het parkeerterrein -maar ook de minimale temperatuur in de hallen- aan de juiste normen en eisen te voldoen. Voor de uitvoering van deze technieken is samengewerkt met onze collega's van onder andere Visser en Smit Hanab, Homij Installaties en Aveco de Bondt. Daarnaast is er nauw samengewerkt met Systabo, die als nevenaannemer verantwoordelijk was voor de bouw van de hallen.

 

En daarin ligt onze kracht. Door onze kennis en expertises te bundelen, bieden we integrale oplossingen en kunnen we de klant optimaal bedienen!