Zoeken
20201020 Test gewapende fundering Amsterdam 05.png

Windpark Nieuwe Hemweg

In de combinatie VolkerWind, bestaande uit de VolkerWessels-ondernemingen Van Hattum en Blankevoort, Visser & Smit Hanab en KWS, werkt KWS Infra Amsterdam-Utrecht sinds april 2020 aan de bouw van Windpark Nieuwe Hemweg. In opdracht van Vattenfall realiseert de combinatie zes molens van 150 meter hoog. Het terrein ligt direct naast het opstelterrein voor treinen tussen de Westhavenweg en de Nieuwe Hemweg in Amsterdam

KWS is binnen VolkerWind verantwoordelijk voor het graven en dempen van de watergangen, het aanbrengen van tijdelijke en later definitieve wegen en duikers en het plaatsen van de kraanopstelplaatsen. Het overige werk voor VolkerWind in dit project bestaat uit het aanbrengen van de poeren (funderingen) voor de toekomstige windmolens, het aanbrengen van kabels en leidingen voor de windmolens en het plaatsen van een transformatorstation.

Full scale field test

In oktober 2020 is er succesvol de zogenaamde ‘full scale field test’ uitgevoerd. Met deze test is aangetoond dat de door KWS geplaatste kraanopstelplaatsen de krachten van de kraan die de windmolens opbouwt aankan. Deze krachten zijn nagebootst door middel van het aanbrengen van een belasting van 300 ton.


Om deze krachten na te bootsen zijn rijplaten gestapeld op dragline schotten tot er een kracht van 3000 kN, dit staat gelijk aan 300 ton, is bereikt. Daarna is zes uur lang elk uur gemeten hoe de ondergrond en de opstelplaatsen zich houden. Een full scale field test is succesvol als de verzakking van de grond binnen de toleranties blijft. Dit was bij de eerste test al het geval.

 

De werkzaamheden die KWS voor de kraanopstelplaatsen van 400 m2 heeft uitgevoerd zijn in technisch opzicht bijzonder. Zo is een innovatie oplossing bedacht voor de constructie, een 1.30 m1 dik pakket van menggranulaat, gewapend met een geocell in horizontale en verticale richting.

Vanaf half november wordt het terrein vrijgegeven aan Vestas. Zij verzorgen de opbouw van de windmolens. Vanaf januari 2021 neemt VolkerWind het terrein weer over en start met het ombouwen naar de definitieve terreininrichting. Bouwwegen worden dan verwijderd en de definitieve wegen aangebracht.

Contactpersoon