Zoeken

Verduurzaming asfaltcentrales

KWS heeft de ambitie om in 2030 emissievrij te zijn. Onderdeel van deze ambitie is het op grote schaal produceren van circulair asfalt. Om haar duurzaamheidsambities te behalen investeert KWS in de best beschikbare technologieën om zo duurzaam mogelijk asfalt te kunnen produceren. Hiermee is het mogelijk om 100% circulair asfalt te produceren op een lage temperatuur binnen de emissienormen.

220023-Praatplaat-v3.png

Voordelen

Het produceren van asfalt volgens deze nieuwe technieken heeft veel duurzame voordelen;

  • Zo is er aanzienlijk minder fossiele brandstof nodig;
  • Wordt de uitstoot van schadelijke stoffen tot een minimum beperkt;
  • En zijn er 25% minder primaire grondstoffen nodig, zoals bitumen en steenslag.

Toekomstplannen

Met deze investering zet KWS de eerste stap naar dé asfaltcentrale van de toekomst. Vervolgstap is het doen van onderzoek naar de beste groene energiebron zodat wij in de toekomst zonder fossiele brandstof asfalt kunnen produceren. Zo werken wij stap voor stap naar ons doel: een volledig emissieloze asfaltcentrale.