Zoeken

Datacenters

KWS is specialist in het aanleggen van infrastructuur en omdat wij over onze eigen asfaltmengsels beschikken, kunnen we aan de wens van elke opdrachtgever voldoen. Zo ook bij de aanleg van een datacenter, maar ook daar bieden we meer. Van voorbereiding tot uitvoering. KWS helpt bij het aanleggen van het terrein voor datacenters. Door onze ruime ervaring met dit type bedrijfsterrein snappen wij wat de klant wil en acteren we hierop. Door onze proactieve houding, helpen wij de klant waar nodig op het gebied van vergunningen, planningen, ontwerp, uitvoering en oplevering.

Datacenter KWS 585x315 1.jpg
Datacenter KWS 585x315 3.jpg

Boven- en ondergrondse infrastructuur

KWS biedt een totaalpakket voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van infrastructuur rondom datacenters. Van de maaiveldinrichting tot de aanleg van de ondergrondse infrastructuur. KWS voorziet in de aanleg van de boven- en ondergrondse infra. Door onze expertise, kennis en ervaring zijn wij in staat hoogwaardige kwaliteit te leveren in een strak tijdschema. Door onze ervaring zijn we ook volledig ingespeeld op de veiligheidseisen die gelden op het terrein van een datacenter. 

Datacenter KWS 585x315 (1).jpg

KWS ondersteunt opdrachtgevers in de voorbereiding bij het:

  • Uitwerken van het ontwerp
  • Het oplossen van ontwerpvraagstukken
  • BIM modelleren
  • Ondersteunen van het integraal plannen
  • Coördineren tussen verschillende disciplines, zowel bij het ontwerp, als de planning
Datacenter KWS 585x315 2.jpg

In de uitvoering ondersteunen we bij:

  • Complete ondergrondse infrastructuur (o.a. mantelbuizen, trekputten voor telecom en elektra, riolering inclusief pompputten, olie-afscheiders, regenwater hergebruik, duikers, uitstroomvoorzieningen en drukwaterleidingen)
  • Grootschalig grondverzet
  • Gestuurde boringen
  • Bovengrondse infrastructuur (o.a. aanbrengen van asfalt- en betonverhardingen, terreininrichting, hekwerk en poorten)
  • In bedrijf stellen van mechanische installaties
Datacenter KWS 585x315 8.jpg

Veiligheid en efficiëntie staan voorop

Het werken aan een datacenter vraagt om hoge veiligheidsstandaarden. Door onze ervaring met datacenter-projecten weten onze medewerkers wat er verwacht wordt op het gebied van veiligheid en kwaliteit. Het werken in een complexe omgeving zoals rond een datacenter vereist inzicht in én beheersing van verschillende raakvlakken. Ook in planning en coördinatie van de werkzaamheden nemen onze medewerkers het voortouw om gezamenlijk zo efficiënt mogelijk te werken.