icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Windparken

KWS is specialist in het aanleggen van infrastructuur en omdat wij over onze eigen asfaltmengsels beschikken, kunnen we aan de wens van elke opdrachtgever voldoen. Zo ook bij de aanleg van windparken. Van toegangswegen tot kraanopstelplaatsen, KWS verzorgt het. Daarnaast bieden we in samenwerking met onze  VolkerWessels-collega's één loket voor de realisatie van onshore windpark-projecten. Dat doen we onder de naam VolkerWind .

Windpark Veenwieken 585x315

Van kraanopstelplaats tot asfalt

Om de werkzaamheden uit te voeren, dient in de meeste gevallen infrastructuur aangebracht te worden. Deze infrastructuur zorgt voor de toegankelijkheid van bouwlocaties en vormt tevens de basis voor de permanente toegangswegen. KWS is daarbij gespecialiseerd in het plaatsen van kraanopstelplaatsen, het graven en dempen van watergangen, het aanbrengen van duikers en de aanleg van voorlopige en definitieve toegangswegen. Daarmee maken wij de windparken toegankelijk voor zowel de realisatie, als het onderhoud.

Windpark Veenwieken 585x315

Nieuwe infrastructuur aanleggen of de bestaande aanpassen?

Bij het aanleggen van een windpark is sprake van tijdelijke en permanente infrastructuur. Als bekend is welke aanvoerroutes benodigd zijn, gaat KWS aan de slag met het uitvoeren van metingen. Deze metingen relateren we aan de verwachte asbelastingen. Hieruit volgt een advies met betrekking tot mogeljike schades en eventuele maatregelen die uitgevoerd dienen te worden aan de bestaande of toekomstige wegen. 

Windpark Slufterdam fundering

Kraanopstelplaatsen

Een tweede facet, naast de infrastructuur, is de opstelplaats van de kraan. Deze moet de mast- en turbineonderdelen veilig naar boven hijsen. Uit ervaring weten we hoe belangrijk het is, dat deze kraan op een stabiele ondergrond moet staan. Varianten in deze context zijn bijvoorbeeld fundering op staal, onderheide (beton)plaat, toepassing van koolstofasfaltbeton, permanent of niet, dimensies, halfverharding of juist niet, et cetera.

Windpark Slufterdam

VolkerWind

VolkerWind biedt één loket voor het realiseren van de Balance of Plant bij onshore windpark-projecten. Denk hierbij aan fundaties, toegangswegen en kabels naar het bestaande kabelnet. Het loket is een combinatie van de Koninklijke VolkerWessels-bedrijven: Van Hattum en Blankevoort, Visser & Smit Hanab en KWS. Door de samenwerking van de verschillende bedrijven zijn alle benodigde disciplines onder één dak en dit werkt bijzonder efficiënt.

VolkerWind bouwt en ontwikkelt met het oog op de toekomst. Waar mogelijk gebruiken we nieuwe technieken en slimme innovaties die inspelen op technologische en economische ontwikkelingen in de markt. We zijn klaar voor de volgende generatie windparken met krachtigere windturbines.