Zoeken

Waterbouw

Waterbouw is ook een traditionele thuismarkt van KWS. Zo ontwerpen, realiseren en onderhouden we kades, dijken, loswallen, remmings- en geleidewerken en zee- en jachthavens. Ook voor kleinschalig betonwerk en industriële civiele werkzaamheden kunt u bij ons terecht.

waterbouw2.jpg

KWS is een vertrouwd gezicht in bekende nationale wateren, de havens en de industrie. Zo beheren we voor Rijkswaterstaat en waterschappen verschillende vaarwegen en natte arealen. Ook het onderhoud van kunstwerken behoort tot die opdrachten. Daarnaast heeft KWS een goede reputatie in het oplossen van calamiteiten in vaarwegen, kanalen en havens.

waterbouw.jpg

De roemruchte Oosterscheldekering, de Zeeuwse Delta, Zuid-Holland en Limburg Noord en vaarwegen in de Biesbosch en Schelde-Rijn met de Kreekkrak- en Krammersluizen: KWS beheert al jaren diverse water(district)en. Beton, staal, hout of andere materialen: met een eigen constructiewerkplaats en werkschip kunnen we elke gewenste oplossing realiseren. Van dijkversterking tot een nieuwe jachthaven.