Zoeken

Primeur: KWS past zelf ontwikkeld rood asfalt met 40% gerecycled asfalt toe

Nog niet eerder werd er in Nederland rood asfalt aangelegd met zo’n hoog percentage gerecycled asfalt. In het weekend van 30 april kreeg Eindhoven de primeur met twee rijstroken rood asfalt. Het duurzame mengsel wordt geproduceerd met groen gas en onder CE-certificering geleverd en verwerkt. Met dit product onderscheidt KWS zich op de Nederlandse markt.

20220501 40% PR Rood 50% PR zwart Hurksestraat in Eindhoven 036-042.png

Reductie primaire grondstoffen én uitstoot

Door het hoge percentage gerecycled asfalt zijn er minder primaire grondstoffen en minder kleurpigment nodig. Dit maakt het een hoogwaardig duurzaam mengsel van gelijkwaardige kwaliteit aan de normale rode Steen Mastiek Asfalt (SMA) en kent dezelfde levensduur. Bij de productie van standaard rode SMA is de uitstoot 156 kg CO2 per ton, terwijl dit bij gerecycled rood SMA met 40% gerecycled asfalt gereduceerd wordt tot 92,7 kg. Hiermee daalt de MKI-waarde (Milieu Kosten Indicator) eveneens met 41%.

20220501 40% PR Rood 50% PR zwart Hurksestraat in Eindhoven 036-042.png

Hergebruik van huidige deklaag

KWS heeft de oude deklaag van het rode asfalt horizontaal gerecycled. Dat betekent dat deze ter plekke is gefreesd en na minimale bewerking voor 40% is hergebruikt in de nieuwe deklaag van dezelfde weg. Dit percentage is zeer hoog voor een rode deklaag, omdat volgens de juridische, technische en administratie voorwaarde in de grond-, weg- en waterbouw (het RAW-besteksystematiek) in SMA geen gerecycled asfalt toegepast mag worden. De gemeente Eindhoven liet deze eis los en vertrouwde op de innovatieve mogelijkheden van KWS, waarmee in een eerder project ervaring is opgedaan. Op de drukst bereden verbindingsweg tussen de A2 en de A50 heeft de gemeente Eindhoven vorig jaar ook een duurzaam asfaltmengsel van KWS toegepast. Op de Insulindelaan werd in 2021 de deklaag vervangen door zwart SMA met 50% gerecycled asfalt.

Bijzonder duurzaam project: combinatie met zwart gerecycled asfalt

Het project is door de gemeente Eindhoven aan KWS gegund, juist vanwege de innovatieve asfaltmengsels die KWS in haar aanbieding had opgenomen. De Hurkestraat heeft naast de rode rijstroken ook een zwarte middenbaan. Deze baan is ook gefreesd en vervangen door een door KWS ontwikkeld SMA mengsel met 50% gerecycled asfalt. Bij de productie van standaard zwarte SMA is de uitstoot 76,2 kg CO2 per ton, terwijl dit bij gerecycled zwart SMA met 50% gerecycled asfalt gereduceerd wordt tot 58,8 kg. Hiermee daalt de MKI-waarde met 27%. Deze reductie komt nog eens bovenop die van het rode asfalt.