icon-arrow-right
HomeOver onsWerkwijzeDuurzaam CO2-prestatieladder

CO2-prestatieladder

De beperking van de uitstoot van CO2 in onze bedrijfsvoering is voor KWS een belangrijk doel. Vanuit onze duurzaamheidsvisie willen we in 2030 volledig CO2-neutraal zijn. De productie van asfalt zorgt voor een grote emissie van koolstofdioxide, maar ook ons materieel en onze kantoren zijn een bron van de uitstoot van CO2. Sinds 2009 maakt KWS actief beleid om de CO2-uitstoot te verminderen. Op deze pagina vindt u de belangrijkste informatie over het CO2-reductiebeleid van de bedrijven, die vallen onder het certificaat van KWS.

CO2-inzicht

KWS rapporteert over haar CO2-emissie volgens scope 1-3 van het Handboek CO2-Prestatieladder van de Stichting Klimaat-vriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). Dit doen wij samen met onze zusterbedrijven onder de naam van moederbedrijf KWS bv. Per 17 mei 2017 voldoet KWS opnieuw aan niveau 5 van de nieuwe CO2 - prestatieladder versie 3.1. Om haar emissie inzichtelijk te maken, publiceert KWS elk halfjaar een rapportage. Hierin wordt de relatieve CO2-emissie duidelijk weergegeven en de stand van zaken omtrent initiatieven op CO2-gebied besproken.

HERA2

CO2-reductie

KWS is continu bezig om de CO2-emissie verder te verlagen. Hierbij richten we ons onder andere op de inkoop van groene stroom, vergroenen van het leasewagen- en materieelpark, vergroten van de efficiency van onze asfaltcentrales, efficiënte uitvoeringsmethoden en het stimuleren van hergebruik van materialen. In het CO2-besparingsplan is voor de verschillende categorieën (en per scope) weergegeven welke maatregelen worden ingezet.

CO2-transparantie

Goede communicatie, zowel intern als extern, over ons energiebeleid, onze reductiedoelstellingen en onze initiatieven draagt bij aan de bewustwording van de noodzaak om te besparen op energieverbruik. Dit is goed voor het milieu, goed voor KWS en goed voor onze omgeving.


De openheid en transparantie door structurele communicatie past in ons beleid van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en wij delen graag de resultaten van onze inspanningen op dit gebied. De communicatie verloopt gestructureerd op basis van een CO2-communicatieplan. In dit plan is onze communicatiekalender en een stakeholdersanalyse te vinden.

CO2-participatie

Om het energieverbruik binnen onze bedrijven maar ook binnen de sector te verminderen, werken wij aan verschillende initiatieven. Dat betreft niet alleen eigen product- en procesontwikkelingen, maar ook activiteiten in samenwerking met zusterbedrijven, branchegenoten, leveranciers, overheden, brancheorganisaties en NGO's.

Projecten

Alle projecten

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws

Nieuwe asfaltscheider in gebruik genomen door KWS

Bij de asfaltcentrale in Hoogblokland (waar KWS deels eigenaar van is) staat sinds afgelopen week een nieuwe asfaltscheider...

KWS komt met ’s werelds eerste elektrische asfaltspreidmachine

VolkerWessels-onderneming KWS investeert in 100% elektrisch asfalteren met de eerste volledig elektrische asfaltspreidmachine....

Zwolse dive-under met duurzame GEOWALL®-stenen van bagger

In Zwolle bekleedt KWS Infra Zwolle een 700 meter-lange dive-under met duurzame GEOWALL®-stenen van gerecyclede bagger....

+