icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

AWIS

Het AWIS-systeem stelt de machinist in staat het aantal walsovergangen, de temperatuur van het asfalt tijdens verwerking en het te walsen oppervlak real-time te monitoren. Op het scherm in de asfaltwals kan hij bijvoorbeeld inzien of alle oppervlakken gelijkmatig zijn gewalst. Gelijktijdig kan de machinist de verrichtingen van zijn collega’s monitoren. De vastgelegde data kan KWS tevens naderhand analyseren.

AWIS geeft u als klant ook inzicht in het proces van verdichting van het asfaltproduct van KWS. De ondersteuning van AWIS leidt tot een homogener walsresultaat met als gevolg een betere verdichtingsgraad* en daarmee een beter product. De inzichten van AWIS in het walsproces zijn waardevol voor KWS als zelflerende organisatie, omdat het ons ondersteunt in proces- en productoptimalisatie.

 

Het AWIS-systeem is in 2016 als proef getest om verdere kennis op te bouwen van het verdichten van asfalt. Als marktleider werkt KWS continu aan de verbetering van processen voor verdere verbetering van producten in de toekomst.

 

* De verdichtingsgraad is de belangrijkste parameter voor de bepaling van de kwaliteit van verwerkt asfalt. Als gevolg van de grote diversiteit in de draagkracht van de ondergrond, die als klankbord voor de wals fungeert, is een real-time verdichtingsmeting tot op heden niet betrouwbaar gebleken. Om toch real-time inzicht te krijgen in de verdichtingsgraad tijdens de verwerking van asfalt, geven het aantal walsovergangen en de temperatuur van het asfalt tijdens verwerking een goede indicatie van de verwerkingscondities en daarmee de verdichtingsgraad.