Zoeken

KWS werkt samen met Van Oord aan duurzame dijkversterking Hansweert

In opdracht van Waterschap Scheldestromen en het Hoogwaterbeschermingsprogramma werkt de combinatie Answest (Van Oord en KWS Infra) aan de dijkversterking van 5,2 kilometer bij Hansweert. Het project legt de nadruk op grondstromen, hergebruik en circulariteit, met als doel een efficiënte en duurzame aanpak.

KWS Answest Van Oord - WS 2022

Het project maakt gebruik van innovatieve technieken, zoals het gebruik van geschikte klei uit de bestaande dijk als erosiebestendige laag en het hergebruik van vruchtbare teelaarde als nieuwe toplaag. Door het ruwer maken van het buitentalud en versprongen aanbrengen van damwandprofielen wordt efficiënter met materialen omgegaan, wat bijdraagt aan duurzaamheid en een lagere MKI (milieukostenindicator).

Technische uitdagingen

Logistieke uitdagingen, zoals getijden in de Westerschelde, en technische vraagstukken, waaronder het waarborgen van constructieve veiligheid bij laad- en loslocaties, vormen de uitdagingen in de eerste fase. Continue monitoring van bouwvolgorde, damwandvervorming en bodeminklinking is cruciaal voor de veiligheid van de constructie.

Efficiënt grondstromenbeheer en hergebruik als kernprincipes

Grondstromen- en omgevingscoördinator Daisy Ansems en werkvoorbereider Tijmen Boersma benadrukken het belang van efficiënt omgaan met grondstromen en hergebruik van materialen. Door in opdracht van het waterschap een bodemkwaliteitskaart op te stellen, wordt grond zo efficiënt mogelijk hergebruikt binnen het project, wat de benodigde hoeveelheden materiaal vermindert.

Rol van omgevingsmanagement

Naast technische aspecten benadrukt Ansems de rol van omgevingsmanagement. Regelmatige updates in de BouwApp houden omwonenden en stakeholders op de hoogte van de voortgang van de dijkversterkingswerkzaamheden.

Wat doen we nog meer?

Tot aan de oplevering in 2027 is de combinatie verantwoordelijk voor onder andere het grondwerk, aanbrengen van damwanden, de steenbekleding, het aanbrengen van asfalt (zowel wegenbouw- als waterbouw) en civiele constructies zoals een keermuur, de herinrichting van het sportpark (incl. aanleggen nieuwe sportvelden) en het herinrichten van de Parkzone.‘

Wil je meer weten over de duurzame aanpak van KWS in het dijkversterkingsproject bij Hansweert? Hoe worden technische uitdagingen aangepakt? Of wil je meer informatie over de rol van omgevingsmanagement?

Bron: naar een artikel van Waterbouwers.nl