Zoeken
KWS Markermeerdijken

Markermeerdijken

Grote delen van de Markermeerdijken tussen Hoorn en Durgerdam voldoen niet meer aan de nieuwe hoge veiligheidseisen en daar gaat KWS Infra Amsterdam-Heerhugowaard in een bijzondere alliantie contractvorm met haar samenwerkingspartners, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Van Hattum en Blankevoort en Boskalis Nederland wat aan doen.    

Bijzondere alliantiecontractvorm

In een bijzonder alliantie contract versterken het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en een consortium bestaande uit VolkerWessels ondernemingen KWS en van Hattum en Blankevoort samen met Boskalis Nederland de ruim 33 kilometer Markermeerdijken.

Het gezamenlijke doel is om de veiligheid voor 1,2 miljoen Noord-Hollanders en ruim 25 miljard aan economische waarde voor de komende 50 jaar te borgen. In de alliantie werken we nauw en intensief samen én met de medewerkers van HHNK. Niet alleen de technische voorbereiding en de realisatie worden gezamenlijk opgepakt, maar de alliantiepartners zijn ook gezamenlijk verantwoordelijk voor de planstudie en het doorlopen van de juridische procedures.

KWS Markermeerdijken

Waarom versterken we de Markermeerdijken?

Ons klimaat verandert. Dat betekent dat we vaker te maken krijgen met hoogwater. Daarom stellen we zwaardere eisen aan onze dijken. Grote delen van de Markermeerdijken tussen Hoorn en Durgerdam voldoen niet aan deze veiligheidseisen. De stabiliteit van de dijken is onvoldoende en op sommige plaatsen zijn ze niet hoog genoeg.

Technische uitdaging

De Markermeerdijken liggen op een ondergrond van veen en de dijk zelf is een monument. Het project kent mede hierdoor een aantal bijzondere technische uitdagingen. Er is al uitgebreid onderzoek gedaan naar de bestaande situatie. De alliantie is nauw betrokken bij vervolgonderzoeken en denkt mee in oplossingen op basis van de nieuwste inzichten in ontwerp en uitvoering. Het is hierbij een groot voordeel dat KWS in het alliantieteam al in de voorbereidende fase is aangesloten. Zo kunnen wij gericht onze kennis en expertise inzetten voor innovatieve oplossingen. De specifieke kennis van zowel HHNK als de consortiumpartners versterkt elkaar, en door deze kennis te bundelen ontstaat het beste van twee werelden.

Uitvoering van de dijkversterking

De verschillende versterkingsoplossingen per locatie zijn inmiddels uitgewerkt in een dijkversterkingsplan (Projectplan Waterwet). In dit plan beschrijven we hoe we samen met betrokken partijen de plannen hebben gemaakt en hoe we omgaan met diverse belangen. Want versterken is maatwerk. De dijk is namelijk overal anders. En daar houden we rekening mee.

 

Contactpersoon